Historie

Minulá staletí

Kutnohorský purkrabí Křemelec nalezl koncem třináctého století v opuštěné štole svitky z doby praotce Čecha. Doplněné poznámkami Přemysla Oráče dávaly svědectví o tom, že divocí vepři krmení tehdejšími žaludy, zaprášenými chmelovým pylem, vydávali prudce hořlavé bzdění. To se naši předkové naučili využívat při pohonu prototypů primitivních samohybných strojů. Co Čech teoreticky nastínil, neohrožený Oráč dokonal ve skutečnost a sestrojil staromotorku. (Pramotorky existovaly v ještě dřívějších dobách, ovšem nikoli v lokalitě střední Evropy. Proto tyto prastroje a způsoby jejich pramajitelů nebudeme na našem webu brát v potaz pro přílišnou tematickou vzdálenost)

Ovšem stejně jako dnes ropná lobby brání rozvoji elektrovozů, i tehdejší majitelé koňských stád (dominantního to způsobu dopravy) zabránili masivnímu rozšíření na svou dobu překvapivě pokrokového dopravního prostředku – staromotorky. I to málo tehdejších ortodoxních staromotocyklistů však stihlo položit základy kvalitního trávení času mezi jednotlivými jízdami (pro nepříliš silný pohon žaludoprasného původu prováděných především s kopce).

Pokud tedy víme, čeští staromotorkáři hned z kraje vzájemného setkávání zamítli lenošivé posedávání a popíjení staropiva a pálené zkvašené vinné révy, tzv. koňáku, jako to dělali obyčejní (a líní) koňáci. Bezúdržbový pohon využívaný zlenivělými koňáky tehdy spolehlivostí své inovativní konkurenty značně převyšoval, proto nebyli tak aktivní, jako vznikající konkurence.

Starobikers osvíceně pochopili, že k solidní zábavě potřebují i dobrou hudbu (tehdy tzv. „muziku“) a sympatické kolegyně mírně administrativního zaměření se schopností naslouchat a vyrývat do hovězí kůže technické postřehy. Právě s nimi chtěli sdílet své nevšední starozážitky, případně je s sebou brát na staroprojížďky.

Na těchto výjezdech se občas setkali s odpadlickou skupinou neo-koňáků, jež opovrhla monotónním pojížděním koni na hřbetě. Tito vizionáři se nejprve nechali vláčet na kládě na štorc tažené za ořem, posléze ji nechali v provazech protáčet a tím položili morální základ budoucím závodním pětiloukoťovým dřevěným ráfkům. S nízkoprofilovými pneumatikami silnými zhruba jako vrstva modřínové kúry. Soumrak této novátorské konstrukční skupiny nastal, když se vydala směrem sportovního snižování výšky svých samohybů. Uříznutím horní půlky soustavy většinou přišli o horní půlku koně. Tím koně ve valné většině případů ztratili celého… Došlo k mohutnému nárůstu spotřeby koní ve sportovní přepravě staroobyvatel, což se koním příliš nelíbilo. Ti založili odbory a s inovační skupinou ukončili spolupráci. Posléze si vymohli na původních koňácích záchrannou sociální síť, jednu mrkev denně v důchodu a vytvoření erbu s poníkem zvednutým na zadní nápravu (jistě je vám tento motiv mírně povědomý).

Neo-koňáci na nedostatek tažných pohonných jednotek zareagovali akvizicí býkového pohonu. Býky s mohutným zátahem z klidového režimu se ještě nějakou dobu pokoušeli zpřevodovat do rychla. Býci znalí osudu kolegů koní při technickém pokroku se však krčili – z té doby pochází ilustrační znak s býkem, jež sklání hlavu, aby mu nebyla downsizována při snižování výšky soustavy během pokusů o výrobu prvního placatého kočáru.

Ve svém odporu k zaběhlým technickým pořádkům a škrobenosti koňáků si však byli staromotorkáři a neo-koni blízcí. Občas spolu trávili víkendy, sdíleli poznatky při vývoji v aerodynamických údolích a diskutovali ve skupinách osvěžováni irským sirupem porozumění. Ve volných chvílích srovnávali své rychlosti při jízdě z kopce a nazvali tuto kratochvíli Fofr-Mela Zjevná (během staletí zkomoleno přes jazykovou meziúroveň Tchor-Mula-Běhna na významově plytké, byť v současnosti usazené „Formula Jedna“) a poté se radovali, tančili a zpívali songy (tzv. staropísně).

Tím položili základy všem moderním parties. První doložená Racing Party se konala 15. prosince roku 1405. Katolicismem zfanatizovanými koňáky byla nad ránem narušena s odkazy na nedostatek morálky účastníků. Odkaz Praotce Čecha a Přemysla Oráče pak čekal celých 600 let na znovuzrození. Poté, co archeologové našli v sondách do podzemí Městce Králové inspirativní historický nález – alkoholem zmumifikovaná játra starobikerů, náš realizační tým si uvědomil, že Racing Party musí znovu ožít…